Добре дошли при CMS Partners!
Финансови услуги и бизнес консултации

Услуги

Ние ви предлагаме

Нашият екип

Екипът ни е изграден от професионалисти

Соня Вангелова

Финансов експерт

Соня Вангелова има повече от дванадесетгодишен опит в областта на финансовия анализ, оценки и бизнес моделиране, включително седем години с Ърнст и Янг България и повече от една година като независим М&A консултант на голяма българска фармацевтична компания с международни операции. Тя също така е регистриран оценител на недвижими имоти, бизнеси и интелектуална собственост от Камарата на независимите оценители в България. Соня е предоставяла услуги на клиенти в различни отрасли, като недвижими имоти, комунални услуги, финансови услуги, фармацевтика, телекомуникации, публичен сектор и други. Тя е участвала и в международни проекти, като част от екипа на Ърнст и Янг Мюнхен, Германия.

Ценка Христова

Счетоводен и финансов експерт

Ценка Христова има повече от петнадесет години опит в областта на счетоводството и финанси, включително 11 години опит като Финансов мениджър и главен счетоводител в международна фармацевтична компания с 25 чуждестранни дъщерни дружества. Опитът на Ценка включва организация и управление на корпоративния отчетен процес, изготвяне на индивидуални и консолидирани финансови отчети съгласно Международните счетоводни стандарти за финансово отчитана, разработване и внедряване на методология за финансовото отчитане на групата, анализ на финансови отчети и изготвяне на бизнес модели. Ценка има доказани умения за подобряване на процеси и ръководене на екип.

Биляна Гецова

Правен и данъчен експерт

Биляна Гецова има петнадесетгодишен опит в областта данъчно право и процес, административен процес, производства по прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, производства по извършване на ревизии, проверки за прихващане и възстановяване по ДОПК, производства по събиране на публични вземания и налагане на обезпечителни мерки и др. Биляна има дългогодишен стаж в държавни органи като Националната агенция за приходите, както и в Комисията за финансов надзор. Тя е автор и на редица публикации в областта на данъчното право и процес. От края на 2016 г., тя е регистриран адвокат в Софийската адвокатска колегия.

Контакти

За връзка с нас, моля използвайте имейлите по-долу и ние ще ви отговорим възможно най-бързо. Благодарим Ви!